קלנועית: תקנות

והיא לא צריכה רישיון והיא לא רכב תפעולי שכן צריך רישיון..

נכון לכתיבת מילים אלה, חיפשנו, תרנו, חקרנו וחפרנו וגילינו או ליתר דיוק לא גילינו הרבה – חיפשנו מידע מבהיר ומסביר, שופך אור על סטאטוס התחבורה החשמלית הקלה בישראל, וצר לנו לאכזב אתכם, אם נאמר שלא הרבה כתוב ולא הרבה מוסבר.

יש אכן מידע מפורד אשר ניתן כל אחד כפי הבנתו לחבר ממנו תובנות על מנת לייצר מסקנה זהירה, מה מותר לי, מה אסור לי, מה קורה בשטח, איך מגיבה המשטרה לסוגיות בתחום, איך חושבים שופטים, איפה נמצא משרד התחבורה בתמונה ומה הוא מסוגל בכלל לעשות בקדנציה של ממשלה ללא תקציב, על סף בחירות, שינויי מדיניות, וראש ממשלה מזגזג מנסה להציל עורו.. איך כל אלה משפיעים על חדירתו של עולם הרכב החשמלי למדינת ישראל המחפשת את הדרך לעולם ירוק.

בתוך הקצב המשתנה של כלי תחבורה רבים בעלי מאפיינים שהרגולציות לא מספיקות לעקוב אחריהם – פנינו לאן?

בינתיים איש הישר בעיניו עושה. אנשים נוהגים על רכבים תפעוליים ללא רישיון בנתיבי תחבורה ראשיים בערים, ללא ביטוח חובה תוך סיכון ציבור חסר ישע מול הסכנות האורבות לו.

ריכזנו כאן כמה קישורים אשר דומה ויש ביכולתם לבנות את המצרף שיאפשר לכל מי שעיניו ושכלו בראשו, לדעת ממה להיזהר, מה ניתן לעשות שאינו מסכן אותו ועל מה לא כדאי להמר.

רב הנסתר על הגלוי. ולכל הרוכשים רכבים חשמליים קטנים שונים, בעיקר את הכלים שנחשבים/נקראים רכב תפעולי, כדאי לקחת בחשבון שבעוד מספר חודשים, חצי שנה, שנה לכל היותר יש לשער, יתכן ובעוד זמן תחויבו ללמוד נהיגה / לעשות רישיון / להפסיק לנהוג במצב שלילה / לרכוש ביטוח / לעבור בדיקת רישוי שנתית ושלל הגבלים לא צפויים… עצה חשובה ומרכזית חוזרת על עצמה במוטיב קבוע: רוצים לא להסתבך? סעו לפי החוק.
הימנעו מעבירות תנועה.
התמקמו נכון בדרך/מדרכה/כביש, חבשו קסדה וכך תמזערו סיכוי ששוטר משועמם ייטפל אליכם. אמנם שמענו שהמשטרה לא מחרימה יותר רכבים, את אלה שהחרימה היא החזירה, ולא מזמן סיפר לנו מבקר באתר שהוא זומן למשפט על מהירות לא תקינה, ובבית המשפט הוא קבל לשופט שלא ידע דבר לגבי הגבלות מהירות רכב תפעולי וכי לא יוּדַע על ידי המוכר, ובית המשפט פטר אותו בקנס סמלי של 100 ₪ ועל תנאי למשך כמה חודשים.
ענישה קלה אמנם, אך אל תבנו על הסיפור הזה.
עדיף להיזהר. בקיצור החגיגה עומדת להיגמר, להשתנות ואולי גם במחיר יקר.. האם ההגבלים על הרכב התפעולי יביא לשגשוגה של הקלנועית הצנועה? האם בעקבות כך צפויים לנו פיתוחים מעניינים בעולם הקלנועיות?
נותר לכם חובבי עולם הרכב החשמלי להמתין המתנה מורטת עצבים… לחלקכם אף הרת גורל…

להלן ריכוז מידע בסיסי על עולם הרכב החשמלי הקטן והקומפקטי, אם תצליחו להבין משהו, להרכיב תמונה כל שהי מהפאזל:

* אין בלקט מידע זה כל המלצה, הסבר או תובנה של מביא המידע באתר זה, גם אנחנו מגששים באפילה הזמנית הזו (כך לפחות אנו מקווים). סעו בזהירות.

מה שהצלחנו למצוא שיהיה הכי פורמלי ולגלי, הכי קרוב לממסד או הממסד עצמו, אז הנה הרגולציה הנוכחית של הקלנועית, או מה שמתיימר להיות כזו:

“הוראות התקנות, שעיקריהן יפורטו להלן, קובעות הסדרים שונים החלים על קלנועיות, בין היתר בנושאים הבאים:
מידות הקלנועית, גיל הנהיגה המינימאלי, מקומות הנהיגה, מהירות הנהיגה וכיו”ב.”
מתוך אתר GOV

תקנות קלנועית

חוקים ותקנות

שתפו:

התקנות והחוקים המופיעים באתר מתעדכנים מעת לעת, אולם החובה לבדוק את נוסחם העדכני מוטלת על הגולש. הסתמכות על נוסח החקיקה או על התקנות המופיעים באתר היא על אחריות הגולש בלבד, והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לא תישא באחריות כלשהי לכך.

מתוך תקנות התעבורה, התשכ”א – 1961

הגדרות
“קלנועית” – רכב מנועי בעל שלושה או ארבעה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו כל אלה:

 1. רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד;
 2. ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד;
 3. הוא מיועד לנוסע אחד או שניים בלבד;
 4. מהירות נסיעתו המרבית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 12 קילומטר לשעה;
 5. הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת”י 1279 חלק 2 כיסאות גלגלים:
  כיסאות גלגלים מונעים חשמלית קלנועיות והמטענים שלהם;
 6. הוא עומד בדרישות טכניות נוספות המפורטות בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד.

39 ח. פטור מחובת רישיון רכב

בעל קלנועית והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

39 ט. פטור מחובת רישיון נהיגה

הנוהג בקלנועית פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.

39י. נהיגת קלנועית

 • א. לא ינהג אדם בקלנועית אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים או שהוא נכה שמלאו לו ארבע עשרה שנים.
 • ב. לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן מצבו הגופני והנפשי מאפשר לו להפעילה בבטחה.
 • ג. לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן הוא בקיא בהפעלתה.

39 יא. תנועת הקלנועית

 • א. לא ינהג אדם בקלנועית בכביש אלא לשם חצייתו.
 • ב. על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר לנהוג בקלנועית בכביש אם מתקיים אחד מאלה:
  (1)הכביש הוא בתחומי מושב, קיבוץ או כפר;
  (2)הכביש הוא בדרך עירונית ומתקיים אחד מאלה:
  (א)  אין לצד הכביש מדרכה;
  (ב)  לא ניתן לנסוע על המדרכה מפאת מידותיה, מצבה או מכשולים המצויים עליה;
  (ג)   בנסיעה בקלנועית לא ניתן לעלות על המדרכה או לרדת ממנה.
  (ב1) לא ינהג אדם בקלנועית במנהרה.
 • ג. לא ינהג אדם בקלנועית במהירות העולה על 12 קילומטר לשעה.
 • ד. בתקנה זו – נהיגה לרבות דחיפת הקלנועית.

*נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא באתר הרשומות במשרד המשפטים.

* דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 26.10.2020

תקנות קלנועית באתר GOV

סגור לתגובות.